Is your baby asleep? You can too.

With the Owlet Smart Sock, you can monitor your baby’s heart rate, blood oxygenation levels and sleep trends from the first night to the first day of school. You can see the measurements in real time in a free app right on your phone. If something’s not right, you’ll get an instant alert that your baby needs you.

Vaše dítě spí?
Vy můžete taky.

Díky chytré ponožce Owlet Smart Sock můžete sledovat tepovou frekvenci, saturaci a spánkové trendy vašeho děťátka. Naměřené hodnoty vidíte v reálném čase v bezplatné aplikaci přímo ve vašem telefonu. Není-li něco v pořádku, okamžitě dostanete upozornění, že vás děťátko potřebuje.

Owwlet_monitor_duo_web

0 – 5 let

Monitor Duo
Smart sock Smart Sock
& camera Owlet Cam

A complete overview of your child’s sleep.

owlet_smart_sock3_web

0 – 5 let

Smart sock
Smart Sock

A restful sleep for the whole family.

owlet_cam_web

0 – 5 let

Camera Owlet Cam

Stay in touch with your baby wherever you are. 

Vaše dítě spí? Vy můžete také.

Díky chytré ponožce Owlet Smart Sock můžete sledovat tepovou frekvenci, saturaci
a spánkové trendy vašeho děťátka od první noci až po první školní den. Naměřené hodnoty vidíte  v reálném čase v bezplatné aplikaci přímo ve vašem telefonu. Není-li něco v pořádku, okamžitě dostanete upozornění, že vás děťátko potřebuje.

Owlet příběhy

Příběhy & zkušenosti

Život beze strachu díky ponožce Owlet

Příběhy & zkušenosti

Náš první MDD také díky Owlet

Příběhy & zkušenosti

Owlet opravdu pomáhá

iPhone_mock_up_owlet-494x1024

Aplikace Owlet

With Owlet Care, you have all the data you need in real time right on your phone – wherever you are in the world! 

Watch the live feed from the Owlet Cam via an encrypted Wi-Fi connection, get alerts for sound or motion, and even talk to your baby;

Have instant access to the values currently measured by the Owlet Smart Sock, as well as log history and sleep trends;

Create a personalised profile for each of your children. You can share your login with other users and access the app from three different devices simultaneously;

Aplikace Owlet

S aplikací Owlet Care máte k dispozici všechna potřebná data v reálném čase přímo ve svém telefonu – ať jste kdekoli na světě! 

Sledujte živý přenos z kamery Owlet Cam prostřednictvím šifrovaného připojení k Wifi, dostanete upozornění na zvuk či pohyb a můžete na své miminko dokonce mluvit. 

Mějte okamžitý přístup k hodnotám aktuálně naměřeným chytrou ponožkou Owlet Smart sock, stejně jako historií záznamů a spánkových trendů. 

Vytvořte personalizovaný profil pro každé své dítě. Své přihlášení můžete sdílet s ostatními užvateli a mít do aplikace přístup ze třech různých zařízení současně. 

Owlet_app_web

Mezinárodní ocenění

0 – 5 let

Monitor Duo
Chytrá ponožka Smart Sock
& kamera Owlet Cam

0 – 5 let

Chytrá ponožka
Smart Sock

0 – 5 let

Kamera Owlet Cam

Kompletní přehled o spánku vašeho dítěte.

Klidný spánek pro celou rodinu.

Buďte v kontaktu s dítětem, ať už jste kdekoliv. 

International awards

Aplikace Owlet

S aplikací Owlet Care máte k dispozici všechna potřebná data v reálném čase přímo ve svém telefonu – ať jste kdekoli na světě! 

Sledujte živý přenos z kamery Owlet Cam prostřednictvím šifrovaného připojení k Wi-Fi, dostanete upozornění na zvuk či pohyb a můžete na své miminko dokonce mluvit. 

Mějte okamžitý přístup k hodnotám aktuálně naměřeným chytrou ponožkou Owlet Smart Sock, stejně jako historií záznamů a spánkových trendů. 

Vytvořte personalizovaný profil pro každé své dítě. Své přihlášení můžete sdílet s ostatními užvateli a mít do aplikace přístup ze třech různých zařízení současně. 

Mezinárodní ocenění

We want to be there for you all the time.

Sign up now so you don’t miss out on any useful tips, information and news from the world of Owlet.


Shopping Basket
Black Friday
Scroll to Top